Tarief

 • € 0,25 per totaal meegereden km’s, maar min. € 2,00 per enkele reis en € 4,00 per retour
 • Reist passagier binnen eigen woonplaats: € 2,00 per enkele reis en € 4,00 per retour
 • Het totaal aantal meegereden km’s bij een enkele reis wordt gemeten vanaf het instappunt van de passagier, tot de eindbestemming van de passagier. Bij een retour 2 x de enkele reis afstand
 • Een huis-/kamergenoot of begeleider mag, vanaf en naar hetzelfde adres, gratis meereizen
 • Een begeleider die van een ander adres gehaald wordt dan de te begeleiden passagier, betaald € 2,00 voor een enkele reis dus € 4,00 voor een retour bovenop de prijs van de te begeleiden passagier
 • Vaste afstanden voor passagiers vanuit Joure
  – De Tjongerschans of GGZ Heerenveen: Enkel 12 km (€ 3,00) Retour 24 km (€ 6,00)
  – Antonius Ziekenhuis of GGZ Sneek:       Enkel 18 km (€ 4,50) Retour 36 km (€ 9,00)
 • Eventuele parkeerkosten komen voor rekening van de passagier
 • Er wordt contant afgerekend met de chauffeur
 • Er wordt geen nota voor een rit verstrekt

Bekijk onze informatiefolder hier!