CORONA

                De vervoersdienst neemt de RIVM maatregelen in acht.

S.V.S.

Vrijwillige Vervoersdiensten De Fryske Marren - regio Skarsterlân

De vervoersdienst is bedoeld voor ouderen en personen met een lichte beperking (niet rolstoelgebonden) die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, geen vervoersmogelijkheid hebben in de eigen omgeving (buren, kennissen en familie) en in principe niet verder willen reizen dan 25 kilometer vanaf het woonadres. ...

 

Telefoon: (0513) 418520

Bereikbaar op werkdagen
tussen 9:00 en 10:30 uur

Het lokale tarief is € 2,00 per enkele reis

Het tarief van overige ritten is € 0,25/km,
maar minimaal € 2,00 per enkele reis

Een huis-/kamergenoot of begeleider mag,
vanaf en naar hetzelfde adres,
gratis meereizen

Stichting Vervoersdienst Skarsterlân
De stichting kan een beroep doen op een groep vrijwillige chauffeurs. Een groep telefoonwachten bezet bij toerbeurt de telefooncentrale.
De stichting voldoet aan de wettelijke eisen, gesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)